Akupunkturuddannelse

18 måneders akupunkturuddannelse. Starter januar 2020.

Er du i tvivl om du vil tage din akupunkturuddannelse hos mig er du velkommen til at tilmelde dig på et af mine BMS akupunkturkurser. Dermed har du mulighed for at se om min undervisning lever op til dine forventninger. Ønsker du at fortsætte på den fulde akupunkturuddannelse efter kurset sparer du kr. 3.700,- på uddannelsesgebyret (se nederst på siden).

 

Pensum og praktisk info

Klassisk akupunktur
– Meridianlære, de klassiske meridianer og deres forløb
– Cun, det personlige mål
– Vigtige landmærker
– 60 klassiske akupunkturpunkter
– Nåle og stikteknik
– Teorien om yin/yang, de 5 elementer, organur m.m.
– Cases
– Hands On

BMS akupunktur
– Hvad er BMS akupunktur
– Teorien bag BMS akupunktur
– Body Maps
– Nåle og stikdybder i BMS
– Smertebehandling med BMS
– Behandling af lidelser med BMS
– Behandling af sindet med BMS
– Cases
– Hands On

Master Tung’s Punkter
– “Familietræet”
– I Ching teori
– Nåle, stikdybder og manipulationsteknikker
– Punkter på- og uden for de klassiske meridianer
– Behandlingsstrategier
– Dao Ma Grupper
– Guidepunkter
– Smertebehandling
– Behandling af lidelser
– Effektive punktkombinationer
– Cases
– Hands On

 

Andre emner
– Hygiejne
– Kontraindikationer
– Diagnose
– Journalføring
– Klinikdrift
– Markedsføring

Selvstudie
– Det forventes at du studerer det tillærte mellem hver undervisningsweekend

Undervisningsmateriale
– Eget pensum
– Elevportal med e-learning, quizzer m.m.
– Adgang til Painkillers BMS App under uddannelsen
 

Eksamen
– Skriftlig (Multiple choice)
– Mundtlig/praktisk 

Uddannelsen er i hovedfaget akupunktur og inkluderer ikke
– Anatomi, fysiologi og sygdomslære (300 timer)
– Psykologi (50 timer)
– Andre behandlingsformer (50 timer)
– Førstehjælp

Pris: kr. 39.500 / 35.800**
Varighed: 18-20 måneder
Timer: 260 lektioner á 45 minutter – heraf er 80 e-learning
Lokationer: Haslev, Fredericia og Brønderslev
Optagelseskrav: Du skal være 20 år eller derover 

** Som tidligere kursist på et af mine BMS kurser sparer du kr. 3.700,- på uddannelsesprisen.

Opbygning

På uddannelsens første weekend gennemgår vi en række smertemønstre, og du lærer hvordan du kan behandle for simple lidelser såsom smerte i knæ, albuer, hofter, skuldre m.m. Derefter starter vi op med den klassiske kinesiske akupunktur. Den er vores basisviden og danner grundlag for det videre forløb.

På anden del af uddannelsen fokuserer vi på BMS akupunktur. Her bruger vi den klassiske akupunktur til at forstå grundprincipperne i BMSen. Vi gennemgår den fulde teori bag mit BMS system, og får forståelse for hvordan “simpel akupunktur” kan være så effektiv. BMS akupunktur praktiseres allerede af mere end 600 af mine tidligere elever og har bevist sit værd gennem de sidste 4 år.

Vi afslutter uddannelsen med Master Tung’s Punkter. Systemet har gennem en lang årrække været populær i USA, men er først slået igennem herhjemme inden for de sidste par år. På akupunkturuddannelsen lærer du den teori, samt de punktlokationer og behandlingsstrategier min mester Susan Johnson har lært mig. Susan har siden 80erne studeret under Master Tung’s originale elev: Dr. Young samt Dr. Miriam Lee. I 2006 og 2007 studerede jeg direkte under Susan i USA. Mine 1000 timers undervisning og 13 års erfaring i systemet danner grundlag for Master Tung delen på denne uddannelse.

De 3 systemer: Klassisk akupunktur, BMS akupunktur og Master Tung’s punkter (i kombination med hinanden) – giver dig det optimale udgangspunkt for at praktisere effektiv akupunktur.

Som et supplement til undervisningen har du som elev adgang til min elevportal og BMS appen. Pensummet er unikt og er baseret på mine erfaringer som akupunktør siden 2001.

Al behandling under- og efter din uddannelse foregår via klientens arme, ben, ansigt, skalp og ører. Indstik i ryg og bryst er ikke en del af pensum.

Elevmedlemsskab og RAB

Som elev på min akupunkturuddannelse har du mulighed for at ansøge om elevmedlemsskab hos DAKOBE. Efter endt uddannelse kan du endvidere ansøge om RAB registrering.

For at blive RAB registreret hos DAKOBE skal følgende kriterier være opfyldt.

For alle fag skal du dokumentere flg. minimumskrav

  • 250 timers undervisning i hovedfaget (er inkluderet i uddannelsen)
  • 10 timers klinikdrift (er inkluderet i uddannelsen)
  • 50 timers psykologi (er ikke inkluderet i uddannelsen)
  • 50 timers introduktion til anden behandlingsform (er ikke inkluderet i uddannelsen)

Inden du har været medlem i 4 år skal du yderligere dokumentere:

300 timers Anatomi / Fysiologi / Sygdomslære (manuelle behandlingsformer), som også kan tages som E-learning eller 300 timers yderligere undervisning i hovedfaget, såfremt du er uddannet i et ikke-manuelt behandlingsform (er ikke inkluderet i uddannelsen).

Hvem er DAKOBE

Danmarks Komplementære Behandlere forkortet DAKOBE er den største tværfaglige forening for komplementære behandlere.

Det betyder, at du som medlem af DAKOBE, kan have flere registreringsberettigede behandlingsformer, som alle hermed er fuldt forsikrede.

Alle behandlere i DAKOBE er erhvervsansvarsforsikrede i de terapiformer som er godkendt af DAKOBE. Ligeledes er medlemmer, der er under uddannelse / elever under praktik, såvel i klinik som på skole, fuldt forsikret.

Desuden er udgifter til Koda / Gramex betalt gennem kontingentet, samt netbank- og retshjælpsforsikringer.

Klik på logoet for at læse mere.

Pris, datoer, lokationer m.m.

Varighed: 18-20 måneder
Deltager antal:
Minimum 10
Adgangskrav: 20 år eller derover

Pris: Kr. 39.500,- / *35.800,- incl. materialer (* prisen er kr. 35.800,- hvis du allerede har deltaget på et af mine BMS kurser)
Indbetales til: Nordea, Reg nr. 2464 Konto nr. 0728362006

Reservation/afdrag: Reservationsgebyr kr. 5.000,- (din plads på akupunkturuddannelsen er først sikret når din indbetaling er registreret).
– Rate 1: kr. 10.000,- senest 1 måned før uddannelsesstart.
– Rate 2: kr. 10.000,- 3 måneder efter uddannelsesstart

– Rate 3: kr. 7.000,- 6 måneder efter uddannelsesstart
– Rate 4: Restbeløb, 9 måneder efter uddannelsesstart
Afbud/aflysning: Bliver holdet aflyst p.g.a for få tilmeldte refunderer jeg det indbetalte. Er du selv forhindret i at deltage, og melder afbud før uddannelsesstart, er dit reservationsgebyr tabt.
Sted og datoer:
Haslev i 2020/2021: (2020) 11+12 jan, 14+15 mar, 16+17 maj, 15+16 aug, 17+18 okt – (2021) 16+17 jan, 13+14 mar, 15+16 maj, 11+12+13 jun
Fredericia i 2020/2021: (2020) 15+16 feb, 18+19 apr, 13+14 jun, 29+30 aug, 30 okt+1 nov – (2021) 13+14 feb, 10+11 apr, 5+6 jun, 13+14+15 aug
Brønderslev i 2020/2021: (2020) 28+29 mar, 6+7 jun, 12+13 sep, 14+15 nov – (2021) 9+10 jan, 27+28 mar, 29+30 maj, 28+29 aug, 15+16+17 okt

Tidspunkter: Sendes et par måneder før uddannelsesstart
Adgang til appen: 
Fri adgang under hele uddannelsen (åbnes gradvis svarende til de emner du er blevet undervist i).
Elevportal: Fri adgang under uddannelsen
Forplejning: The, kaffe, snacks og kage. Du skal selv medbringe frokost.

Dette er en uddannelse i hovedfaget akupunktur. Uddannelsen inkluderer ikke anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi, førstehjælp og andre behandlingsmetoder. Disse fag skal tages særskilt – eventuelt via e-learning hos anden udbyder.

Moms:
Denne akupunkturuddannelse er rettet mod enkeltpersoner med henblik på at uddanne hver enkelt elev i akupunktur. Uddannelsen er ikke pålagt moms, da det udbydes som et undervisnings/skoleforløb med erhvervsfagligt sigte (momslovens § 13).